Brei afkortingen

In de breipatronen wordt ruimte bespaard door veel gebruikte uitdrukkingen af te korten. In veel brei patronen zult u onderstaande afkortingen tegen komen. Hieronder de betekenis van de meest gebruikte afkortingen.

afh. afhalen midd. middelste
afk.  afkanten mind. minderen of mindering 
afw.  afwisselend nld. naald of naalden
afz.  afzonderlijk  omsl.  omslag 
av.   averecht opz.  opzetten
br.  breien overh.  overhalen of overhaling
cm.  centimeter patr.  patroon
dubb.  dubbel r.  recht
dubb.mind. dubbele mindering  r. sbr.  recht samenbreien 
dubb. overh.  dubbele overhaling  r. gedr. recht gedraaid 
eind. eindigen  r. gedr. samenbr.  recht gedraaid samenbreien
gedr.  gedraaid  sbr. samenbreien 
h.  haken  st.  steek of steken
herh.  herhalen  tot.  totaal 
hetz. hetzelfde  tr.  toer of toeren 
kl. kleur volg.  volgende 
meerd. meerderen of meerdering  weerz. weerszijden


Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
Random tip:
Vierkleurig schelpmotief

Copyright © Ventura Connect Group BV 2021

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
Breien